035c

Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven

deel VAM weg - Nachtegaallaan (Nuenen/Eindhoven)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Tussen Eindhoven en Helmond zijn vele dagelijkse verplaatsingen. Die vinden vooral plaats per auto, gebruik makend van de A270. Ook vanuit Geldrop-Mierlo is er veel dagelijks autoverkeer van en naar Eindhoven en Helmond. De afstand is met 10 tot 15 kilometer echter zodanig dat de fiets en de e-bike een uitstekend alternatief vervoersmiddel is. Om het fietsen tussen Eindhoven en Helmond zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de bestaande fietsroute langs het Eindhovens Kanaal opgewaardeerd. Dit projectonderdeel betreft het wegvak Nachtegaallaan (Helmond) tot de Vamweg (Nuenen).

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.933.000,-- (totaal budget project 035a/b/c)

Datum en bron raming

Brainport duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projecten

  • BBA035a Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven, deel Kanaaldijk-Ganzewinkel (Helmond)
  • BBA035b Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven, deel Ganzewinkel-Vamweg (Helmond/Geldrop-Mierlo)

Locatie tekeningLocatie

Wegnummer / straatnaam

Kanaaldijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021 - 2022

Voorbereiding uitvoering

2022 - 2023

Uitvoering

2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Eindhoven

Partners

gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Helmond, gemeente Nuenen c.a.