035b

Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven

deel Ganzewinkel-Vamweg (Helmond/Geldrop-Mierlo)

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Tussen Eindhoven en Helmond zijn vele dagelijkse verplaatsingen. Die vinden vooral plaats per auto, gebruik makend van de A270. Ook vanuit Geldrop-Mierlo is er veel dagelijks autoverkeer van en naar Eindhoven en Helmond. De afstand is met 10 tot 15 kilometer echter zodanig dat de fiets en de e-bike een uitstekend alternatief vervoersmiddel is. Om het fietsen tussen Eindhoven en Helmond zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de bestaande fietsroute langs het Eindhovens Kanaal opgewaardeerd. Dit projectonderdeel betreft het wegvak Ganzewinkel (gemeente Helmond) tot Vamweg (gemeente Geldrop-Mierlo).

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.933.000 (BBA035a,b,c,)

Datum en bron raming

Brainport duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projecten

  • BBA035c Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven, deel Nachtegaallaan-Vamweg (Eindhoven/Nuenen)
  • BBA035a Fietsroute Eindhovens Kanaal Helmond-Eindhoven, deel Kanaaldijk-Ganzewinkel (Helmond)

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Helmond, Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Eikenwal, Loswal, Kaldersedijk, Vamweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021 - 2022

Voorbereiding uitvoering

2022 - 2023

Uitvoering

2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Helmond

Partners

gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Eindhoven, gemeente Nuenen