016a

Fietsroute Asten-Helmond

deel Asten

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een goede fietsverbinding tussen Asten en Helmond kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Voor mensen die dagelijks met de auto pendelen op deze relatie wordt het aantrekkelijker daarvoor de fiets te gebruiken indien de fietsverbinding op orde is. De druk op de autoverbindingen neemt daardoor af.

De ontbrekende schakels in de fietsroute tussen Asten en Helmond worden aangevuld.

Dit projectonderdeel betreft het wegvak in Asten.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.544.000 (016a,b)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projecten

  • 016b Fietsroute Asten-Helmond (deel Helmond)

Locatie tekeningLocatie

Gemeente(s)

Asten

Wegnummer / straatnaam

Kranevenweg/Dionysiusstraat, Oostappensedijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten- Someren - Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021-2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026

Evaluatie

2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Asten