006a

Uitrol C-ITS; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 926 Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)”

Toepassing ITS-applicaties Ring Eindhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren. Bij de implementatie en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die voor alle wegbeheerders die er mee geconfronteerd worden van belang zijn. Het project C-ITS uitrol heeft tot doel die vragen te beantwoorden. De deelprojecten binnen het C-ITS-project hebben tot doel in de praktijk te leren en de kennis te verspreiden in de regio.

Dit project draagt bij aan het realiseren van een regionaal netwerk van met elkaar communicerende slimme wegen en voertuigen. In het project wordt kennis opgedaan en gedeeld over de wijze waarop nieuwe C-ITS applicaties efficiënt kunnen worden toegepast in iVRI's. Daarnaast zorgt het project voor verbetering van de verkeersafwikkeling op de trajecten Kennedylaan- Wolvendijk (bundelroute) en Tongelresestraat – Aalsterweg als onderdeel van de Ring Eindhoven die ene belangrijke functie heeft in meerdere regionale verkeersrelaties uit de Bereikbaarheidsagenda.

Het onderzoek is onderverdeeld in de volgende fasen:

 • haalbaarheid bepalen van ITS applicaties
 • simulatie van twee kansrijke ITS applicaties
 • go/no go en keuze voor ITS applicatie obv onder meer de verkeerskundige meerwaarde
 • implementatie ITS applicatie(s)
 • verkeerskundige en proces evaluatie van geïmplementeerde ITS applicatie(s)

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

340.000 euro

Datum en bron raming

14 oktober 2019

Dekkingsbron(nen)

200.000 euro

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projecten

 • 006 B C-ITS appl Helmond


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

traject Kennedylaan – Wolvendijk (bundelroute) en traject Tongelresestraat – Aalsterweg

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019/2020

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020/2021

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Leon van den Biggelaar