001g

Brainport Smart Mobility

Publieksdag ITS-congres 2019

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Europa’s grootste congres voor smart mobility vond in juni 2019 plaats in Eindhoven en Helmond. Dit congres bestond uit lezingen, een beurs, verschillende productdemonstraties en een openbare publieksdag. Dit was een uitgelezen moment om de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant mee te nemen in de wereld van smart mobility.

Een laagdrempelig programma is samengesteld voor ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden. Dit programma omvatte een workshop over de regionale smart mobility projecten, een lezing over Mobility as a Service, rondleidingen over de beurs en de mogelijkheid om enkele demo’s zelf te ervaren. De bezoekers werden hierbij persoonlijk begeleid zodat zij ook vragen konden stellen over smart mobility in de regio Zuidoost-Brabant. Daarnaast is – samen met SmartwayZ.NL – een stand opgezet op de publieksdag. Daar werden bezoekers geïnformeerd over smart mobility en over bestaande oplossingen. Ook werd een algemene indruk opgehaald van wat zij weten van smart mobility, wat ze belangrijk vinden, en hoe zij graag zouden willen reizen in Zuidoost-Brabant.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

35.000,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Helmond, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2019

Evaluatie

2019

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.NL