Start planstudie N270 Helmond- Deurne


20 sep. 2018

In 2014 is een planstudie uitgevoerd voor de gehele verbinding tussen Helmond en de Limburgse grens. De reconstructie van het deel Deurne- Limburgse grens heeft daarbij de hoogste prioriteit. Voorbereiding van de realisatie is op dit moment in volle gang. Een aantal maanden geleden is door de Provincie in samenwerking met de gemeenten Helmond en Deurne gestart met de actualisatie van de planstudie voor het deel Helmond- Deurne. Belangrijk en noodzakelijk. Door de economische groei in de regio is het verkeer steeds drukker geworden.

De verwachting is om eind 2018 de actualisatie af te ronden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt de realisatie/ uitvoering gepland en voorbereid. De uitkomst kan ook zijn dat het eerder vastgestelde voorkeursalternatief wordt heroverwogen.

Doel van dit project is om de doorstroming te verbeteren, verkeersveiligheid te vergroten en leefbaarheid op/aan de N270 te verbeteren. Dit is onderdeel van een breed pakket aan regionale maatregelen, passend in de provinciale doelstellingen op gebied van duurzaamheid en innovatie.

Door de toepassing van geluid verminderende maatregelen en doorstroming bevorderende verkeerssystemen wordt de leefbaarheid van het gebied vergroot. Daarnaast worden veilige en comfortabele fietsvoorzieningen gerealiseerd. Een ruimer dwarsprofiel van de weg te creƫren worden snel en langzaam verkeer zo veel mogelijk gescheiden en worden kruisende bewegingen gefaciliteerd. Kortom: minder files en een veiligere weg voor zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer.