Slowlane: 32-km hoogwaardig fietspad gericht op doorfietsen en comfort


16 mrt. 2020

Voor het eind van 2021 moet de Slowlane regio Brainport Eindhoven gereed zijn. Een 32-kilometer-lang hoogwaardig fietspad door vier gemeenten, dat autogebruikers moet stimuleren om over te stappen op de fiets. Aan het woord zijn twee mensen die hier hard aan werken: Eddy Steenkamp (gemeente Eindhoven) en Hugo Smits (gemeente Son en Breugel).

Slowlane of Fastlane

“De Slowlane is de tegenhanger van de Fastlane, de randweg A2/N2. Deze is bedoeld voor snelverkeer. De naam Slowlane refereert ook aan het type vervoermiddelen dat er op mag. Het is een fietspad, waar ook e-bikes en speed pedelecs op mogen” legt Eddy uit. “Neem bijvoorbeeld het stuk Son en Breugel naar de High Tech Campus. Dat is 12 kilometer, waar slechts zes verkeerslichten op staan. Dankzij het laag aantal verkeerslichten en andere onderbrekingen is de Slowlane vaak sneller dan de randweg A2/N2.” Trots vult Hugo aan: “In het deel van Son en Breugel naar Eindhoven staan zelfs maar twee verkeerslichten. In het zuidelijk deel van de route meer, dat moet ook wel met de drukte daar.”

Het idee van de Slowlane is zo min mogelijk ‘onderbrekingen’; een snelle verbinding tussen verschillende Brainport locaties, zoals campussen en drukke hotspots. “In het centrum van Eindhoven is dat moeilijker” vertelt Eddy, “Hier zijn meer conflictpunten en er is te weinig ruimte om bovengronds of ondergronds tunnels of fietsbruggen te bouwen.”

Keuzevrijheid, gezondheid en duurzaamheid

Het idee van een Slowlane was er al in 2011. Hugo: “We wilden de keuzevrijheid van mensen vergroten; naast de auto en het openbaar vervoer zou ook de fiets een comfortabel alternatief moeten zijn.” In die negen jaar is de Slowlane enorm uitgebreid, binnen en buiten Eindhoven. Daarbij ontdekten de gemeenten ook meer winst dan enkel de keuzevrijheid. “Meer fietsen en minder autorijden levert minder uitstoot op, maar is ook nog eens gezond. Duurzaamheid en gezondheid zijn secundaire doelstellingen van de Slowlane.”

Comfort en innovaties

“De ervaring die een fietser heeft op de Slowlane vinden wij heel belangrijk. Die moet comfortabel en fijn zijn. Daarom gaat de Slowlane door groene gebieden, is het pad volledig geasfalteerd en breed genoeg om in te halen.” En alsof dat nog niet genoeg is, vertelt Eddy enthousiast verder over innovaties waarmee mensen nóg sneller zijn als ze fietsen. “De Slowlane is ook een living lab voor nieuwe technieken, zoals Schwung. Met deze app op de smartphone krijgen fietsers sneller en automatisch groen bij de verkeerslichten die er nog wel op de route staan. Een ander voorbeeld is Bike Scout waarmee automobilisten geattendeerd worden op kruisende fietsers bij oversteekplaaten. Dat draagt bij aan de veiligheid.”

Minder auto, meer fiets

Dat de Slowlane bijdraagt aan een verschuiving van auto naar fiets- en e-bikes is duidelijk. Concrete cijfers zijn daar echter nog niet van bekend. Eddy: “De fietstellers geven een goed beeld van de stijging van het aantal fietsers, maar je wilt ook een daling bij het aantal auto’s zien. Daarbij moet je een periode lang monitoren. Op verschillende manieren wordt hier al data over verzameld. Over een tijdje moeten we een aardig beeld hebben van de effecten.”

De samenwerking praktisch houden

Omdat de Slowlane door meerdere gemeenten gaat is samenwerking heel belangrijk. Met Eindhoven als middelpunt werkt Eddy waar mogelijk met meerdere andere gemeenten samen. “Het ontwerp hebben we samen gemaakt. De uitvoering gaat in delen, soms onder één opdracht vanuit meerdere gemeenten, soms opgeknipt. Dat bekijken we praktisch; daar waar het snel en goedkoop samen kan, doen we dat. Maar soms duren de procedures bij de ene gemeente wat langer dan bij de andere en is het verstandig om er twee losse opdrachten van te maken.” Hugo beaamt dat. “In Son en Breugel wilden we sneller naar uitvoering omdat we het dan konden combineren met een ander bouwproject. Daarom hebben we er een losse opdracht van gemaakt.”

Gereed in 2021

Inmiddels is de Slowlane regio Brainport Eindhoven bijna klaar. Eén van de laatste stukken gaat vanuit Best, langs het Beatrixkanaal, naar Eindhoven. De verwachting is dat dat deel nog voor de zomer gereed is. Er resteert dan alleen de Kasteellaan in Eindhoven. Deze moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Daarmee is dan de hele Slowlane klaar. Automobilisten biedt dat een alternatief; een snellere, gezondere, duurzamere manier om vanuit Best, Nuenen of Son en Breugel naar Eindhoven te komen.

Dat is interessant voor mensen die werken op de campussen en bedrijventerreinen die met elkaar worden verbonden door de Slowlane, maar ook voor scholieren, sportievelingen en recreanten. De ‘gedragsverandering’ vraagt nog wel aandacht. Er worden meerdere campagnes gekoppeld aan het gebruik van de Slowlane, zoals de campagne Wat we doen is groen, van de gemeente Son en Breugel. Maar daarnaast kijken Eddy, Hugo en andere collega’s ook naar andere manieren om deze slimmere manier van reizen te stimuleren. Beide heren zijn het er over eens: het komt er op neer dat dit gewoon een aantrekkelijkere optie dan de auto moet zijn.

Afbeelding: © Gemeente Eindhoven