PoHo stemt in met plannen en financiering 2022 en stelt bestedingsplan vast


7 dec. 2021

Op 2 december stemden de 21 wethouders mobiliteit tijdens het PortefeuilleHoudersoverleg (PoHo) Mobiliteit in met alle ingediende subsidieaanvragen voor 2022. Tevens stemden zij in met het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen van 12 projecten waarvoor in 2019 en 2020 subsidies zijn verleend en die nu gereed zijn. Hieronder een overzicht met een korte toelichting per project.

Het uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar is in april 2021 gestart met opbouw van het programmabureau en de aansturing van lopende en nieuw op te starten regiobrede projecten. De nieuwe financieringsaanvragen voor 2022-2023 worden in Q4-2021 voorbereid en voor 2 jaar ingediend. Besluitvorming volgt dan in Q1-2022. Voor de financiering van de programmaorganisatie is het POHO akkoord met een subsidie van 379.227 euro voor 2022 en stemt in met de begroting hiervoor.

Tot slot stemden de wethouders ook in met de verantwoording van de programmakosten van ZO Slim Bereikbaar over 2021 en de begroting voor 2022.

GOEDGEKEURDE SUBSIDIE-AANVRAGEN VOOR 2022

 • Project 011b: Bundelroutes, JF Kennedylaan-Ring-Eisenhouwerlaan-A270

Deze aanvraag betreft de uitvoering van één van de no-regret maatregelen van de bundelroutes, namelijk de capaciteitsuitbreiding van de aansluiting Ring Noordoost (Onze Lieve Vrouwestraat) - John F. Kennedylaan inclusief een eerste optimalisatie van de groene golf - € 150.654,00

 • Project 011n: Bundelroutes, Planstudie Nuenen inclusief nadere afweging Oostelijke Randweg en A270

Doel van dit project is de leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente Nuenen te verbeteren als onderdeel van de Bundelroutes - deelstudie 3 Nuenen. - € 41.945,00

 • Project 013a: HOV Eindhoven - Geldrop

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt de kwaliteit van enkele bestaande buslijnen zoveel mogelijk verbeterd. Door de verlenging van de busbanen worden de actuele verliestijden weggenomen voor de buslijnen 24, 324 en 320. - € 64.750,00

 • Project 018a: Inprikker Eindhoven - A67 Geldrop

Het doel van dit project is de verliestijden voor het openbaar vervoer tijdens de ochtendspits weg te nemen en daarmee de kwaliteit te verbeteren. Daarvoor worden extra voorsorteervakken op het kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Daf 3 (Geldrop) aangelegd. Tevens heeft het project tot doel de huidige verliestijden voor het autoverkeer te verminderen. - € 96.500

 • Project 030d en 030c (samen onder 030d: Snelle fietsroute Deurne-Eindhoven)

Het project is het realiseren van een snelfietsroute tussen station Eindhoven Centraal en station Helmond Centraal. Delen van deze route, met name in Helmond, zijn reeds gerealiseerd. Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op de ontbrekende schakel tussen de Loostraat in Eindhoven en de Vaarlseweg in Geldrop-Mierlo (project 30c en 30d). Het project bestaat deels uit het opwaarderen van de bestaande infrastructuur tot snelfietsroute vanaf de Dorgelolaan tot en met de Loostraat in Eindhoven (30d) en het realiseren van een nieuwe fietsverbinding tussen de Loostraat en de Vaarlseweg in Geldrop-Mierlo inclusief VRI fietsoversteek Collse Hoefdijk (30c).
€ 2.211.771,00 voor project 030d en 030c onder de noemer 030d (de eerder afgegeven beschikking voor project 030d van € 474.375,00 is ingetrokken)


VASTGESTELDE SUBSIDIES

 • Project 011a: Studie bundelroutes

Naar aanleiding van deze studie zijn de uitgangspunten voor de bundelroutes en 5 vervolgopgaven vastgesteld.
€ 33.147,00

 • Project 011h: Verkeersvisie Helmond

Resultaat is een door de gemeenteraad vastgestelde verkeersvisie, volgens planning september/oktober 2020. Deze draagt bij aan een verbetering van de route Kasteeltraverse – Europaweg - A270.
€ 35.228,00

 • Project 011i: Geluidsmaatregelen Lieshoutseweg

De N615 is voorzien van een deklaag van geluidreducerend asfalt op de hoofdrijbaan.Deze no-regret maatregelen zijn meegenomen bij het onderhoud van de N615 waardoor werk-met-werk is gemaakt.
€ 10.107,00

 • Project 013b – HOV Eindhoven – Geldrop – busbaan Laan der vier Heemskinderen

De bestaande busvoorziening bij de halte Kastanjehof op de Laan der vier Heemskinderen is verlengd tot het kruispunt met de Elzenhof. Het betreft een no-regret-maatregel als onderdeel van HOV Eindhoven-Geldrop. Daarmee zijn de verliestijden van het OV verminderd en is het OV betrouwbaarder geworden voor wat betreft reistijd.
€ 21.125,00

 • Project 019 OV knooppunt NS Station Geldrop

Het gebied aan de noordoostzijde (centrumzijde) van het NS-station in Geldrop is herontwikkeld. Met de aanleg van de P&R-voorzieningen is een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, fietsenstallingen, haltevoorzieningen en K&R-voorzieningen behaald waarmee een kwaliteitssprong wordt voorzien voor fiets en openbaar vervoer en co-modaliteit wordt bevorderd.
€ 173.300,00

 • Project 030a Snelfietsroute Deurne – Eindhoven, deel Deurne, Textielstraat

Het project heeft als resultaat dat de fietsverbinding Helmondsingel – Helmondseweg – Binderendreef – Textielstraat - Stationsstraat in Deurne, als onderdeel van de snelfietsroute Deurne-Eindhoven, is opgewaardeerd.
€ 30.369,00

 • Project 030b Snelfietsroute Deurne – Eindhoven, deel Helmond, Smalstraat

Het resultaat is een eenzijdig tweerichtingen fietspad tussen de Kasteel Traverse en Station Helmond. Daarmee is de snelfietsroute Deurne-Helmond-Eindhoven een stukje completer gemaakt en is er ook een verkeersveiligere fietsverbinding gecreëerd tussen de Kasteel Traverse en Station Helmond.
€ 28.006,00

 • Project 030b – Snelfietsroute Deurne – Eindhoven, deel Helmond, Parallelweg

Resultaat is een fietsstraat op de Binnen Parallelweg. Hierbij is voor gemotoriseerd verkeer éénrichtingsverkeer ingesteld. Fietsers mogen wel in twee richtingen rijden. Hiermee is een ontbrekende schakel van de snelfietsroute Deurne-Helmond-Eindhoven gerealiseerd.
€ 25.598,00

 • Project 031 – Fietsroute Beek en Donk – Helmond deel Aarle-Rixtel

De Havenweg in Aarle-Rixtel is als fietsstraat ingericht door toepassing van rood asfalt over de volledige breedte.
€ 8.721,83

 • Project 035 – Fietsroute Eindhovens kanaal Helmond – Eindhoven – deel Eindhoven

De fietsroute tussen Eindhoven en Helmond, langs het Eindhovens kanaal, is gerealiseerd binnen de gemeentegrens van Eindhoven. Daarvoor is de ontbrekende schakel, een tweerichtingsfietspad, tussen de Ring en de Breitnerstraat langs de Kanaaldijk Zuid aangelegd.
€ 43.522,81

 • Project 036 Snelfietsroute Nuenen – Helmond, deel Helmond Molenven

Het fietspad Molenven (Helmond) – Papenvoortsedijk (Nuenen) is een schakel tussen Helmond-Noord/ Stiphout en Nuenen-Oost en vormt een belangrijke fietsroute tussen Nuenen en Helmond.
€ 48.783,00

 • Project 036 Snelfietsroute Nuenen – Helmond, deel Nuenen Papenvoortsedijk

Het fietspad Molenven (Helmond) – Papenvoortsedijk (Nuenen) is een schakel tussen Helmond-Noord/ Stiphout en Nuenen-Oost en vormt een belangrijke fietsroute tussen Nuenen en Helmond.
€ 56.364,00