Op weg naar betere mobiliteit in de Kempen


29 okt. 2019

De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. De Kempengemeenten beschikken over een goed innovatieklimaat, vooral vanwege de ligging binnen Brainport. Deze regio wordt beschouwd als een van de belangrijkste kennis- en innovatieregio’s van Europa. Er wonen 87.000 mensen en het bedrijfsleven telt meer dan 650 ondernemingen.

Wethouder Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel): “We werken aan een excellente regio waardoor een betere duurzame toekomst voor al onze inwoners en ondernemers ontstaat. We zien de laatste jaren een snelle stijging van de (auto)mobiliteit, waardoor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Kempen en de Brainport onder druk komen te staan. Daar gaan we samen wat aan doen!”

Gezamenlijke visie

Met de vijf Kempengemeenten hebben we een mobiliteitsstrategie ontworpen om de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren en leefbaarheid te behouden. De belangrijkste speerpunten van deze strategie zijn:

  • Versterken van de economische toplocatie die de Kempen is, door de bereikbaarheid van de maakindustrie, landbouw- en vrijetijdseconomie te verbeteren;
  • Het woon- en leefklimaat in de Kempen verbeteren door de bereikbaarheid van zorg-, onderwijs- en winkelvoorzieningen voor de Kempenaren te verbeteren en de overlast van verkeer in woongebieden te beperken;
  • Bijdragen aan de Kempische energietransitie door het stimuleren van het gebruik van duurzame vormen van vervoer.

Duurzame oplossing

Dit alles gaat gepaard met een gedragsverandering. Door in te zetten op meer duurzame vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer, willen we de druk op het wegennet verminderen. Reizigers krijgen aantrekkelijke alternatieve vervoersmogelijkheden aangeboden, waarmee ze hun reis ook anders dan met de auto af kunnen leggen. Denk hierbij aan een uitgebreid netwerk van comfortabele en snelle fietsverbindingen en een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Eindhoven, Veldhoven (De Run), Eersel en Reusel-De Mierden.

Een goede samenwerking in de Kempen, met de Metropoolregio Eindhoven (MRE) in het kader van het programma ZO slim bereikbaar, provincie en het bedrijfsleven is cruciaal. De totale kosten voor de opgenomen maatregelen bedragen circa 100 miljoen euro. Een groot deel van de financiering is inmiddels rond. Wel moeten we samen met onze samenwerkende partners nog op zoek naar 25 tot 30 miljoen euro.

Hoe nu verder?

De komende tijd gaan de Kempengemeenten verder met de voorbereidingen aan de uitvoering van onder andere de Diepveldenweg tussen Bergeijk en Eersel en de herinrichting van de N284 in Bladel en Reusel-De Mierden. Verder lopen er onderzoeken naar een snelle fietsverbinding door de Kempen richting Eindhoven, de vermindering van sluipverkeer en maatregelen om de bereikbaarheid in de kleine kernen te verbeteren.

Meer informatie: www.mobiliteitindekempen.nl

Bron: Gemeente Eersel