Ontwikkelplan regionale mobiliteitshubs


10 nov. 2020

Een regionale mobiliteitshub is een herkenbare, aangename en opvallende overstaplocatie aan de rand van het stedelijk gebied. De regionale hubs met een nationaal belang (NMCA) liggen nabij een snelweg waarbij overstap mogelijk is van auto op ander vervoer voor de last mile. De regionale mobiliteitshubs hebben als voornaamste focus de reizigers (forensen en bezoekers) naar de economische toplocaties in Zuidoost-Brabant

Aanleiding voor het ontwikkelplan vormt de Randweg A2 problematiek, daarom gekozen voor:

• een hub locatie in alle hoofdwindrichtingen (A2 noord en zuid, A58, A67 oost en west, A50)

• hub-locatie in de directe omgeving van de hoofdwegen vanwege de wens om autobewegingen op de A2/N2 te verminderen.

Resultaat haalbaarheid en effectbepaling

Uit de effectbepaling blijkt dat een 1e no-regret invulling van het netwerk van regionale mobiliteitshubs (de 6 hubs)- bij een stevige inzet op flankerend beleid (zowel versnellen OV, als een vorm van parkeerbeleid op de bestemming) - zorgt voor een afname van het verkeer tussen 4 en 7% realiseert op het hoofdwegennet rondom Eindhoven. Tegelijkertijd kosten hubs geld, het saldo van de businesscase is nagenoeg altijd negatief, maar weegt op tegen de maatschappelijke baten. Er is dus echter wel een externe kostendrager nodig.

Toelichting ontwikkelplan

Het Ontwikkelplan vormt een gefaseerde realisatie van het netwerk van regionale mobiliteitshubs in Zuidoost-Brabant en heeft als doel om de verschillende activiteiten te stroomlijnen richting een netwerk van regionale mobiliteitshubs. Acties voor de korte termijn zijn no-regrets voor de problematiek op de A2/N2 (regie op hubs, collectief besloten vervoer en werkgevers). Voor de lange termijn wordt aangesloten bij MIRT Verkenning Brainport en Regionaal OV Toekomstbeeld.

Meer informatie: samenvatting Ontwikkelplan regionale Mobiliteitshubs