Even voorstellen: Antoinette Maas


12 dec. 2018

Sinds eind mei is Antoinette Maas namens GroenLinks wethouder in Helmond. In haar portefeuille zijn duurzaamheid, mobiliteit en cultuur de hoofdonderwerpen. Antoinette is tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie en van de Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda. Ze vertelt: “Het thema mobiliteit heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Tijdens de coalitiebesprekingen dit voorjaar, heb ik dan ook bewust gekozen voor de portefeuille mobiliteit. Omdat mobiliteit heel belangrijk is in onze maatschappij. Mensen moeten op een goede manier van A naar B kunnen. Of dat nu is om te werken of in hun vrije tijd. Mobiliteit bestaat voor mij uit een combinatie van auto, fiets en openbaar vervoer. Ik denk dat we de omslag moeten maken van denken in modaliteiten (óf auto, óf fiets, óf openbaar vervoer) naar denken in mobiliteit (hoe kom ik op een comfortabele, duurzame, snelle en betaalbare manier van A naar B?).”

Samenwerking is belangrijk

De Bereikbaarheidsagenda is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten. Antoinette vindt die regionale samenwerking heel belangrijk: “Verkeer houdt zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen, dat weten we allemaal. Het maakt een reiziger echt niet uit of de weg van gemeente X of provincie Y is en of de bus waar hij in zit eigendom is van de ene of de andere vervoerder. We moeten dus naar het grotere geheel blijven kijken: wat is de beste oplossing voor de regio als geheel? Dat kan lastig zijn, want dat kan betekenen dat je aan iets meewerkt waar je als gemeente niet direct profijt van hebt maar wat wel goed is voor de regio. We zullen de komende jaren allemaal wel een keer over onze eigen schaduw heen moeten springen. Tegelijkertijd is het de enige manier om te zorgen dat deze regio aantrekkelijk én bereikbaar blijft. We hebben nu een mooi gevulde subsidiepot, laten we met elkaar zorgen dat dit geld op de beste en meest effectieve manier besteed wordt!”