Deelmobiliteit alleen met vergunning in Eindhoven


6 mrt. 2020

Eind januari heeft de Eindhovense gemeenteraad besloten dat het aanbieden van deelfietsen en -scooters alleen nog is toegestaan met een vergunning. Zo wil Eindhoven ervoor zorgen dat deelmobiliteit op een verkeersveilige, duurzame en herkenbare manier gestimuleerd wordt. Tegelijkertijd zorgen vergunningen ervoor dat er geen wildgroei en overlast ontstaat.

Vergunningen kunnen per 1 april aangevraagd worden. Aanbieders van deelmobiliteit vragen zelf ook om langdurige afspraken met de gemeente omdat het duidelijkheid en zekerheid geeft. Meer kleinschalige experimenten met nieuwe vormen van deelmobiliteit of bewonersinitiatieven worden via een ontheffing mogelijk gemaakt.

Leefbare en bereikbare stad

De komende jaren gaat Eindhoven drukker worden, er komen meer mensen wonen en werken. Het centrum willen we leefbaar en bereikbaar houden. Dit betekent dat we goede alternatieven nodig hebben voor de auto. Naast de fiets en het Openbaar Vervoer kunnen deelvoertuigen een belangrijke bijdrage leveren aan een autoluwe stad. De gemeente wil initiatieven stimuleren, maar wel gecontroleerd en zonder dat er overlast ontstaat. De markt voor deelmobiliteit zal groeien in de toekomst, daarom gaan we langdurige afspraken maken met aanbieders op deze markt.

Hoe werkt het?

Vanaf 1 april kunnen aanbieders van deelfietsen, -scooters en andere deelbare ‘licht elektrische voertuigen’ een vergunning aanvragen. De eerste aanbieders die aan de vergunningsvoorwaarden voldoen krijgen de vergunning. Per soort deelvoertuig is een maximum aantal voertuigen bepaald. De vergunning geldt voor twee jaar, met de mogelijkheid om deze een jaar te verlengen.
De voorwaarden gelden ook voor het delen van voertuigen die in de toekomst mogelijk ook in de openbare ruimte komen, zoals elektrische stepjes, of voertuigen die nog ontwikkeld moeten worden. Meer over deelfietsen.

Bron: Gemeente Eindhoven

Lees ook: Eindhoven Agenda Deelmobiliteit: de gemeente als regisseur in de ‘vrije’ markt van deelmobiliteit