Brug over kanaal maakt snelfietspad Helmond-Eindhoven compleet


23 dec. 2019

Met de aanleg van een fietsbrug over het kanaal ter hoogte van het Vliscoterrein wordt de snelfietsroute Helmond-Eindhoven op Helmonds grondgebied afgerond. De bouw van de brug is gegund aan aannemersbedrijf FPH Ploegmakers uit Vinkel. De werkzaamheden starten tegen de zomer. In het najaar van 2020 wordt de brug opgeleverd.

Snelfietsroute Helmond-Eindhoven

Goede fietsvoorzieningen zijn belangrijk om te zorgen dat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de A270 tussen Helmond en Eindhoven. Met een goede fietsverbinding kan de (elektrische) fiets, gezien de afstand, op dit traject concurreren met de auto. Dat kan helpen om de dagelijkse files en vertraging op de A270 te verminderen. Om deze reden is er de laatste jaren volop gewerkt aan een snelfietsroute tussen Helmond en Eindhoven. De laatste ontbrekende schakel in Helmond is het doortrekken van de snelfietsroute aan de noordzijde van het spoor vanaf de Kanaaldijk richting het station. De aanleg van de brug ‘ZWAAiKOM!’ over Zuid-Willemsvaart maakt hier onderdeel vanuit.

Wethouder Antoinette Maas (mobiliteit) is blij met de komst van de nieuwe fietsbrug: “Deze brug zorgt voor een snellere en comfortabelere fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven. Fietsers hoeven straks niet meer twee keer het spoor over te steken. Dat scheelt tijd en ergernis voor dichte spoorbomen. En dat helpt natuurlijk weer om de fiets aan aantrekkelijk alternatief te maken. Naast het fietspad komt er ook een voetpad op de nieuwe brug.”

Planning

Nu de opdracht is gegund, gaat de aannemer de komende maanden aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Naar verwachting gaat de schop tegen de zomer van 2020 de grond in en wordt de brug in het najaar opgeleverd.

Naam ‘ZWAAiKOM!’

De brug heeft de naam ‘ZWAAiKOM!’ gekregen omdat op de plek waar nu de brug komt in het verleden een zwaaikom is gerealiseerd. Dit is een breed stuk kanaal waar schepen kunnen keren. Daarnaast komt er op de brug een balkon om even stil te staan, te genieten van het uitzicht en letterlijk te zwaaien naar de omgeving. Het balkon is een kommetje aan de brug. Een plek waar je kunt staan en hangen. Mensen worden uitgenodigd om even te stoppen met de tekst: ZWAAi en KOM!; een mooie dubbele taallaag in het woord zwaaikom.

Kosten

De totale projectkosten bedragen ca 2,4 miljoen euro. Dit is inclusief grondaankoop, onderzoeken (o.a. explosievenonderzoek in het kanaal), de toeleidende wegen en aanpassing van de verkeerslichten en de kruising Kanaaldijk NW – Houtse Parallelweg. De provincie betaalt in het kader van het project ‘Fiets in de versnelling’ ca 1,25 miljoen euro. Via de regionale Bereikbaarheidsagenda is een subsidie van ruim 500.000 euro verkregen. De resterende ruim 600.000 euro worden door de gemeente Helmond betaald.

Bij alle voorbereidingen zijn naast de gemeente Helmond ook de provincie Noord Brabant, Prorail, NS-vastgoed, Vlisco en Waterschap Aa en Maas betrokken geweest.

Bron: Gemeente Helmond