080

HOV NS-Best/Airport/Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Door het verder uitbouwen van de OV-verbinding tussen NS-Best en Veldhoven via Eindhoven-Airport (lijn 20), worden tangentiële verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Daarmee worden belangrijke locaties in de regio , zoals Eindhoven Airport en Brainport Industries Campus, De Run, High Tech Campus, Philips Health Campus en de legerplaats Oirschot vanuit Best en Veldhoven uitstekend bereikbaar en is er toegang tot het totale (regionaal) (H)Ov-systeem.

Doelstelling

  • connectiviteit en comodaliteit

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

  • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 7.276.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven, Oirschot, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Nog te bepalen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven – Oirschot Eindhoven – Best Eindhoven – Veldhoven – De Kempen

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2017-2018 2019-2022

Uitvoering

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, gemeente Best, Veldhoven, NS, Oirschot, Hermes, RWS