078d

OV-knooppunt Eindhoven NW

Deel NS Eindhoven-Acht

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Met HOV3 worden tangentiële verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Daarmee worden belangrijke locaties in de regio, zoals Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus, Station Eindhoven Acht (Airport) en winkelcentrum WoensXl uitstekend met HOV bereikbaar en is er toegang tot het (regionaal) (H)OV-systeem.

In dit kader wordt het nieuwe NS station Eindhoven-Acht gerealiseerd, via welke een rechtstreekse spoorverbinding ontstaat met Eindhoven-Airport.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 250 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Brainport City

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Divers

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018-2022

Uitvoering

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, NS, Prorail