078c

OV-knooppunt Eindhoven NW

Verbinding Huizingalaan-Science Park Ekkersrijt

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Met HOV3 worden tangentiële verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Daarmee worden belangrijke locaties in de regio, zoals Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus, Station Eindhoven Acht (Airport) en winkelcentrum WoensXl uitstekend met HOV bereikbaar en is er toegang tot het (regionaal) (H)OV-systeem. In het kader van HOV3 wordt de verbinding Huizingalaan (grens Eindhoven A58)-Science Park Ekkersrijt gerealiseerd, aansluitend op het al aangelegde traject Huizingalaan Eindhoven.

In verband met de bereikbaarheid van Meubelboulevard Ekkersrijt wordt de dienstregeling van de bestaande busverbinding uitgebreid met zondagdiensten. Bij de Meubelboulevard wordt tevens een HOV-halte gerealiseerd.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Huizingalaan-Ekkersrijt € 3 miljoen

Datum en bron raming

Bron: onbekend

Dekkingsbron(nen)

Brainport City en/of Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Son en Breugel

Wegnummer / straatnaam

Huizingalaan/Verlengde Huizingalaan/Sciencepark Eindhoven

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Divers

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018-2022

Uitvoering

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Son en Breugel