078a

OV-knooppunt Eindhoven NW

Verbinding Airport-MMT

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc.

Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Met HOV3 worden tangentiële verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Daarmee worden belangrijke locaties in de regio, zoals Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus, Station Eindhoven Acht (Airport) en winkelcentrum WoensXl uitstekend met HOV bereikbaar en is er toegang tot het (regionaal) (H)OV-systeem.

In het kader van HOV3 wordt de verbinding Multi Modaal Transferpunt / Station Eindhoven Acht (Airport) – Huizingalaan gerealiseerd, die het te ontwikkelen sprinterstation Eindhoven Acht (Airport) ter hoogte van de kruising spoorlijn – Anthony Fokkerweg koppelt met winkelcentrum WoensXL.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Airport-MMT Acht € 20 miljoen

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Brainport City en/of Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Luchthavenweg/Flight Forum/Anthony Fokkerweg

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Divers

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2018-2022

Uitvoering

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, NS, Prorail