057

Verkeersgeleiding en afwaardering N284 kern Reusel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Doorgaand verkeer op de N284 met herkomst of bestemming in België rijdt door de kern Reusel. Weliswaar is aan de noordoostzijde van Reusel de Randweg Oost-N269 beschikbaar, maar deze biedt geen alternatief voor dit verkeer. Door gelijktijdig met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden van de provincie aan de N284 de wegen her in te richten en de verkeersbewegingen beter langs de noordzijde over de Randweg Oost-N269 af te wikkelen, verbetert de leefbaarheid in Reusel. Het zal niet mogelijk zijn om alle verkeer af te vangen, daardoor dient de vormgeving van de wegen in de kern als erftoegangsweg met enige verkeersfunctie te worden vormgegeven. Bovendien wordt onderzocht of een omleiding aan noordwestzijde Reusel nodig is voor een goede verkeersafwikkeling om de kern.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 13 miljoen (totaal geleiding en maatregelen centrum)

Datum en bron raming

Gemeente Reusel-De Mierden + Provincie Noord-Brabant

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend. Gedeeltelijke dekking door Provincie en gemeente (centrumvisie en GVVP)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 (Wilhelminalaan) en Schoolstraat-Zeegstraat / Kattenbos-Ziekbleek

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Reusel-De Mierden

Partners

Provincie Noord-Brabant