055

Bereikbaarheid De Sleutel (Bladel) en De Kleine Hoeven

Reusel

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. De bedrijventerreinen De Sleutel in Bladel en De Kleine Hoeven in Reusel hebben ieder één aansluiting op de N284, hetgeen de bereikbaarheid kwetsbaar maakt. De ontsluiting van De Sleutel op de N284 (Raambrug) kampt bovendien met congestie tijdens de spitsuren. Door de twee bedrijventerreinen onderling te verbinden en op termijn een extra aansluiting te maken op de N284 voor het verkeer tussen de twee bedrijventerreinen kan het verkeer verdeeld worden en wordt de kwetsbaarheid van de bereikbaarheid beperkt. De bijbehorende maatregelen voor het fietsverkeer zijn onderdeel van het project.

Doelstelling

 • verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Verkenning opgenomen in begroting. Realisatie nog niet bekend.

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Gebiedsopgave N284 of doorstroming autoverkeer N284 Reusel-Hapert-A67 (041)
 • Ontsluiting landbouwkamer (50a en 50b)
 • Fietsroute N284 De Kempen-Eersel-Veldhoven (054)
 • Verkeersgeleiding N284 Reusel (057)
 • Werkgeversaanpak De Kempen (002a)
 • Planstudie N284 Provincie Noord-Brabant


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Raambrug in Bladel, Kleine Hoeven – Hamelendijk in Reusel, N284 ter hoogte van de bedrijventerreinen

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Reusel-de Mierden

Partners

gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant