055

Bereikbaarheid De Sleutel (Bladel) en De Kleine Hoeven

Reusel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. De bedrijventerreinen De Sleutel in Bladel en De Kleine Hoeven in Reusel hebben ieder één aansluiting op de N284, hetgeen de bereikbaarheid kwetsbaar maakt. De ontsluiting van De Sleutel op de N284 (Raambrug) kampt bovendien met congestie tijdens de spitsuren. Door de twee bedrijventerreinen onderling te verbinden en op termijn een extra aansluiting te maken op de N284 voor het verkeer tussen de twee bedrijventerreinen kan het verkeer verdeeld worden en wordt de kwetsbaarheid van de bereikbaarheid beperkt. De bijbehorende maatregelen voor het fietsverkeer zijn onderdeel van het project.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Verkenning opgenomen in begroting. Realisatie nog niet bekend.

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Raambrug in Bladel, Kleine Hoeven – Hamelendijk in Reusel, N284 ter hoogte van de bedrijventerreinen

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Reusel-de Mierden

Partners

Gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant