054c

Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven

Deel Duizel-Veldhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is nog niet op alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding tussen De Kempen en Eindhoven verbeterd, zodat een snelle fietsverbinding tussen Veldhoven, Eersel, Hapert, Bladel en Reusel ontstaat.

Het wegvak Hapert-Veldhoven betreft het deel dat aansluit op de N284 nabij het Kempisch bedrijvenpark tot aan Veldhoven Kempenbaan. Tussen Eersel en Veldhoven zijn er twee mogelijke tracés te verkennen:

 • vanuit OV-knooppunt Eersel evenwijdig aan de A67 via Steensel of

 • met een brug over de A67 richting E3 strand Knegsel

In Veldhoven sluit de verbinding aan op de Slowlane

richting het centrum van Eindhoven.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • co-modaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 16 miljoen (totale project 054)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • OV-Doorstroomas Eindhoven-De Kempen (048)
 • Inprikker Steenovens De Hoef Eersel (051)
 • OV-knooppunt Veldhoven en of Eersel (052)
 • Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven (054a, 054b)
 • N69 Gebiedsakkoord Fietsverbindingen Gebiedsimpuls Eersel (061i)
 • Fiets in de versnelling
 • Overkoepelend project N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie


Locatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Voorlopige route via Duizel, Eersel (Molenweg) en Steensel (of via brug over A67 naar E3 strand Knegsel De Kempen: zie fiche 061i)

Subregio(s)

Bovens- De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eersel

Partners

gemeente Bladel, Eersel, Veldhoven;Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant als fietsbrug over de A67 in tracé nodig is.