054c

Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven

Deel Duizel-Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is nog niet op alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding tussen De Kempen en Eindhoven verbeterd, zodat een snelle fietsverbinding tussen Veldhoven, Eersel, Hapert, Bladel en Reusel ontstaat.

Het wegvak Hapert-Veldhoven betreft het deel dat aansluit op de N284 nabij het Kempisch bedrijvenpark tot aan Veldhoven Kempenbaan. Tussen Eersel en Veldhoven zijn er twee mogelijke tracés te verkennen:

  • vanuit OV-knooppunt Eersel evenwijdig aan de A67 via Steensel of

  • met een brug over de A67 richting E3 strand Knegsel

In Veldhoven sluit de verbinding aan op de Slowlane

richting het centrum van Eindhoven.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 16 miljoen (totale project 054)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Voorlopige route via Duizel, Eersel (Molenweg) en Steensel (of via brug over A67 naar E3 strand Knegsel De Kempen: zie fiche 061i)

Subregio(s)

Bovens- De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners

Gemeente Bladel, Gemeente Veldhoven, Rijkswaterstaat (als fietsbrug over de A67 nodig is), Provincie Noord-Brabant (als fietsbrug over de A67 nodig is)