054b

Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven

N284 Bladel Hapert

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is nog niet op alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding tussen De Kempen en Eindhoven verbeterd, zodat een snelle fietsverbinding tussen Veldhoven, Eersel, Hapert, Bladel en Reusel ontstaat.

Het tracé op het wegvak tussen Bladel en Hapert wordt ingepast in de planstudie voor de N284 en andere lokale projecten om zo werk-met-werk te maken.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • co-modaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 16 miljoen (totale project 054)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Mobiliteitsstrategie De Kempen (046)
 • OV-Doorstroomas Eindhoven-De Kempen, deel N284 – Reusel Hapert (048b)
 • Randweg Bladel (053)
 • Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven 054a, 054c
 • Bereikbaarheid bedrijventerreinen Bladel en Reusel (055)
 • Planstudie N284 Provincie Noord-Brabant
 • Fiets in de versnelling


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Voorlopige route langs de N284 tussen Reusel (rotonde N284-N269), Bladel (tunneltje), Hapert tot aan Hapertseweg in Duizel.

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel- Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Reusel-de Mierden, Provincie Noord-Brabant