054a

Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven

Deel centrum Reusel

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is nog niet op alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsverbinding tussen De Kempen en Eindhoven verbeterd, zodat een snelle fietsverbinding tussen Veldhoven, Eersel, Hapert, Bladel en Reusel ontstaat.

Het betreft de fietsverbinding tussen het centrum van Reusel met het OV knooppunt en de rotonde N284/N269.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • co-modaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 16 miljoen (totale project 054)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • OV doorstroomas Eindhoven - De Kempen (048)
 • Fietsverbinding De Kempen-Eersel-Veldhoven (054b, 054c)
 • Bereikbaarheid bedrijventerreinen Bladel en Reusel (055)
 • Fiets in de versnelling
 • Afwaarderen N284 in Reusel
 • Onderhoud Provinciale weg N285 Wilhelminalaan-Turnhoutseweg Reusel (incl. overdracht naar gemeente)


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

Wilhelminalaan/N284 tussen centrum Reusel en rotonde N284/N269

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Reusel-de Mierden

Partners

Provincie Noord-Brabant