050b

Ontsluiting Landbouwkamer Reusel

Studie Landbouwverkeer

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Ten zuiden van Reusel komt een Campus voor intensieve innovatieve landbouw (landbouwkamers). De Campus wordt klimaat neutraal. Bij de bepaling van de ontsluiting wordt speciale aandacht besteed aan de afwikkeling van het landbouw gerelateerde verkeer op de N284 en omgeving bij Reusel. Met name de leefbaarheidsaspecten worden in beeld gebracht in een studie, die in samenwerking met het bedrijfsleven wordt opgesteld.

Het project bevat ook een SMART Mobility aanpak om vervoersbewegingen te verminderen, maar is (nu nog) niet relevant in het regionale co-modale mobiliteitssysteem.

Doelstelling

  • verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

  • leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Ontsluiting Landbouwkamer Reusel nieuwe aansluiting A67 (050a)
  • Smart Mobility (SW01)


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 nabij Reusel en ten zuiden van Reusel e.o

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Reusel-De Mierden

Partners

Provincie Noord-Brabant, Bladel, Eersel, Bergeijk