050b

Ontsluiting Landbouwkamer Reusel

Studie Landbouwverkeer

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Ten zuiden van Reusel komt een Campus voor intensieve innovatieve landbouw (landbouwkamers). De Campus wordt klimaat neutraal. Bij de bepaling van de ontsluiting wordt speciale aandacht besteed aan de afwikkeling van het landbouw gerelateerde verkeer op de N284 en omgeving bij Reusel. Met name de leefbaarheidsaspecten worden in beeld gebracht in een studie, die in samenwerking met het bedrijfsleven wordt opgesteld.

Het project bevat ook een SMART Mobility aanpak om vervoersbewegingen te verminderen, maar is (nu nog) niet relevant in het regionale co-modale mobiliteitssysteem.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 nabij Reusel en ten zuiden van Reusel e.o

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Reusel-De Mierden

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Bergeijk