050a

Ontsluiting Landbouwkamer Reusel

Nieuwe aansluiting A67

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Ten zuiden van Reusel komt een Campus voor intensieve innovatieve landbouw (landbouwkamers). De Campus wordt klimaat neutraal. De strategie is om het gebied te ontsluiten op een slimme, robuuste manier vanaf de N284. In een later stadium kan een nieuwe aansluiting op de E34/A67 in beeld komen, indien daarvoor nut en noodzaak kunnen worden aangetoond. De aanleg van de nieuwe aansluiting zorgt voor een robuuste ontsluitingsstructuur voor De Kempen met een extra westelijke ontsluitende route die ook geschikt is voor omleidingsroute (U-route) voor de A67 nabij Bladel.

Doelstelling

  • verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 19 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Gebiedsopgave N284 of doorstroming autoverkeer N284 Reusel-Hapert-A67 (041)
  • Ontsluiting Landbouwkamer Reusel studie Landbouwverkeer (050b)
  • Bereikbaarheid bedrijventerreinen Bladel en Reusel (055)


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel

Wegnummer / straatnaam

Tussen E34/A67 en de N284 ten zuiden van Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Reusel-De Mierden

Partners

RWS, Provincie Noord-Brabant, Bladel, Arendonk en Mol (B), Vlaams Gewest/AVW en Provincie Antwerpen (B)