048

OV-doorstroomas Eindhoven-De Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt voor enkele bestaande buslijnen de kwaliteit van de doorstroming verbeterd. Het betreft maatregelen bij kruispunten, zwaar belaste wegvakken en bij bruggen die de bus in staat stelt sneller – liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte – te passeren.

Op de openbaar vervoeras Eindhoven/Veldhoven/Eersel/Bladel/Reusel wordt prioriteit voor bussen aangebracht.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8,7 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten



Locatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Reusel-De Mierden, Eindhoven, Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

o.a. Neckerspoel - Kempenbaan – Eindhovenseweg in Steensel of via A67 - N284

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Uitvoering

2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Reusel-De Mierden

Partners

Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Veldhoven, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Concessiehouder Openbaar Vervoer, Rijkswaterstaat