048

OV-doorstroomas Eindhoven-De Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt voor enkele bestaande buslijnen de kwaliteit van de doorstroming verbeterd. Het betreft maatregelen bij kruispunten, zwaar belaste wegvakken en bij bruggen die de bus in staat stelt sneller – liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte – te passeren.

Op de openbaar vervoeras Eindhoven/Veldhoven/Eersel/Bladel/Reusel wordt prioriteit voor bussen aangebracht.

Doelstelling

  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8,7 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Gebiedsopgaven N284 of doorstroming autoverkeer N284 Reusel-Hapert-A67 (041)
  • OV-knooppunt Veldhoven en of Eersel (052)
  • OV ontwikkelagenda provincie Noord-Brabant


Locatie

Gemeente(s)

Veldhoven, Reusel-De Mierden, Eindhoven, Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

o.a. Neckerspoel - Kempenbaan – Eindhovenseweg in Steensel of via A67 - N284

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2023-2030

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog te bepalen, uit de regio

Partners

gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, concessiehouder OV, Rijkswaterstaat