041

Gebiedsopgave N284 doorstroming autoverkeer N284 Reusel/Hapert/A67

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd. De N284 wordt 2x2 rijstroken tussen de A67 op het KBP tot de Lange Trekken in Bladel, het openbaar vervoer lift mee op de verbeterde doorstroming.

De betrokken gemeenten stellen gezamenlijk een inrichtingsplan op voor de N284 in samenhang met de omgeving. Een dergelijk plan geeft input voor de latere planstudie van de N284 door de Provincie. Een alternatieve aanpak is om een gezamenlijk project te starten als een gebiedsopgave rondom de N284 (‘Bereikbaarheid N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie’).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Bekend, maar niet openbaar

Datum en bron raming

Provincie Noord-Brabant

Dekkingsbron(nen)

Begroting provinciale wegen, evt. aangevuld met gemeentebegrotingen. Nog geen volledige dekking op geraamde investering.

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Bladel

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018-2019

Onderzoek/Planstudie

2019-2021

Voorbereiding uitvoering

2022

Uitvoering

2023-2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Bladel, Gemeente Reusel-de Mierden