036

Snelle fietsroute Helmond-Nuenen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Tussen Eindhoven en Helmond zijn vele dagelijkse verplaatsingen. Die vinden vooral plaats per auto, gebruik makend van de A270. Ook vanuit Nuenen is er veel dagelijks autoverkeer van en naar Eindhoven en Helmond. De afstand is met 10 tot 15 kilometer echter zodanig dat de fiets en de e-bike een uitstekend alternatief vervoersmiddel is.

De bestaande fietsroute tussen Helmond en Nuenen wordt opgewaardeerd tot snelle fietsroute. Ontbrekende delen worden gerealiseerd.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.420.000,--

Datum en bron raming

mei 2016 RHDHV

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

gemeente Helmond en Nuenen c.a.

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projecten

  • Leefbaarheid Smits van Ooijenlaan Nuenen (011f)
  • Snelfietsroute Gemert-Eindhoven (033)


Locatie

Gemeente(s)

Nuenen, Helmond, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Molenven, Papenvoortsedijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018 2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Helmond (Marcel van den Elzen)

Partners

Gemeente Nuenen c.a.