029b

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

Deel Eindhoven-Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De HTCE en bedrijventerrein de Run behoren tot de economische toplocaties in de regio en huisvest een aantal grote werkgevers. De autoverbindingen op deze relatie zijn zwaar belast De afstand tussen Geldrop, de zuidelijke wijken van Eindhoven en HTCE en De Run is met 10-15 km potentieel aantrekkelijk voor fietsers en e-bikers.

Het betreft de aanleg van een snelfietsroute tussen Eindhoven en Veldhoven als onderdeel van de verbinding De Run-HTCE- Eindhoven –Geldrop. Het definitieve tracé dient nog bepaald te worden.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 857.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend o.a. Brainport Avenue (Slowlane middelen Veldhoven)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Tracé nog vaststellen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven, Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Nog niet bekend

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Veldhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo