024

OV-knooppunten NS-Helmond

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

Helmond heeft vier stations, die van cruciaal belang zijn voor de openbaar vervoer bereikbaarheid van de stad en de omliggende gemeenten. Om de bereikbaarheid van de station verder te verbeteren worden ze uitgebreid met extra stallingsvoorzieningen voor de fiets, deel-fietssystemen (OV fiets en/of ander systeem) en P+R-voorzieningen. Tevens worden overstapbewegingen veraangenaamd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van overkappingen, comfortabele wacht-mogelijkheden, extra verlichting en horeca.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.605.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Frequentie treinen (009)
 • OV Netwerk Brabantstad
 • NS fietsprojecten


Locatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

NS-Stations Brouwhuis, Helmond, ’t Hout en Brandevoort

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Helmond

Partners

Prorail, NS