021

Bushaltes N615 rotonde Bavaria Lieshout

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt de kwaliteit van enkele bestaande buslijnen zoveel mogelijk verbeterd. Zo wordt op openbaar vervoerlijn tussen Eindhoven en Gemert het comfort voor de reiziger verbeterd door het opwaarderen van de bushaltes bij rotonde Bavaria langs de N615 Lieshout-Beek en Donk.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • kleine stromen goed beschikbaar en bereikbaar

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 702.500

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • OV-doorstroomas N615 Gemert-Gerwen


Locatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Beekseweg (N 615)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert – Laarbeek – Nuenen - Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Laarbeek

Partners

Provincie Noord-Brabant en Hermes