016

Fietsroute Asten-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een goede fietsverbinding tussen Asten en Helmond kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Voor mensen die dagelijks met de auto pendelen op deze relatie wordt het aantrekkelijker daarvoor de fiets te gebruiken indien de fietsverbinding op orde is. De druk op de autoverbindingen neemt daardoor af.

De ontbrekende schakels in de fietsroute tussen Asten en Helmond worden aangevuld.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.544.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Asten, Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kranevenweg/Dionysiusstraat, Oostappensedijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten- Someren - Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021-2022

Voorbereiding uitvoering

2022-2025

Uitvoering

2023-2026

Evaluatie

2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Asten