016

Fietsroute Asten-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een goede fietsverbinding tussen Asten en Helmond kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Voor mensen die dagelijks met de auto pendelen op deze relatie wordt het aantrekkelijker daarvoor de fiets te gebruiken indien de fietsverbinding op orde is. De druk op de autoverbindingen neemt daardoor af.

De ontbrekende schakels in de fietsroute tussen Asten en Helmond worden aangevuld.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.544.000,

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Asten, Helmond

Wegnummer / straatnaam

Kranevenweg/Dionysiusstraat, Oostappensedijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten- Someren - Helmond

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Gemeente Asten en Helmond