006c

Uitrol C-ITS

hier iets meer neerzetten dan alleen ISA gaat het bv om retrofit en onderzoek in in Helmond (en Eindhoven?)?

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving


Ondertsaande alinea is de algemen tekst voor c-ITS projecten. NIET WIJZIGEN:

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

Hier het ISA porject Helmond kort beschrijven: wat is ISA en wat het subproject in

Evaluatie:

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projecten