006b

Uitrol C-ITS

Toepassing netwerk- of lokale ITS-applicaties op noordwestelijke rondweg Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Onderstaande alinea is vaste tekst voor c-ITS (sluit aan bij omschrijving hoofdprojct). NIET WIJZIGEN-

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

Onderstaande alinea zoveel hetzelfde voor de iVRI projecten Helmond en Eindhoven

Dit project draagt bij aan het realiseren van een regionaal netwerk van met elkaar communicerende slimme wegen en voertuigen. In het project wordt kennis opgedaan en gedeeld over de wijze waarop nieuwe C-ITS applicaties efficiënt kunnen worden toegepast in iVRI's. Daarnaast zorgt het project voor verbetering van de verkeersafwikkeling op <wegen> als onderdeel van de noordwestelijke rondweg Helmond die een belangrijke functie heeft in de oost-west verkeersrelatie tussen Helmond en Eindhoven


Specifiek voor Eindhoven:

Het onderzoek is onderverdeeld in de volgende fasen:

hier iets over de verschillende stappen: Onderzoek naar 6 (?) applicaties (hoe?), keuze vor 2 meest nkansrijke (?) : simuleren. Beste keus (of meerdere) opties ? implementeren op straat en evalueren.

Evaluatie : algemene tekst voor subprojecten (tekstvoorstel Tamara)

En iets over de evaluatie hoe wordt gezorgd dat de bevindingenr worden vastgelegd en gedeeld met de regio met als achterliggende doel dat het voor andere locaties/gemeenten ook bruikbaar wordt.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projecten