002c

Werkgeversaanpak

Valkenswaard

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door middel van een gecoördineerde werkgeversaanpak wordt de dagelijkse mobiliteit van werknemers en goederenvervoer geoptimaliseerd. De maatregelen bestaan uit afspraken die door werkgevers en werknemers met elkaar maken om de omvang van de automobiliteit zoveel mogelijk te beperken. De gemeentelijke overheid faciliteert en initieert initiatieven.

De werkgevers van de bedrijven op de Schaapsloop willen samenwerken om de dagelijkse verplaatsing van medewerkers zo efficient en duurzaam mogelijk te organiseren. Tevens maken zij afspraken over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor vrachtverkeer, zodanig dat de hinder voor bewoners wordt geminimaliseerd.

Doelstelling

  • samenwerken aan mobiliteit

  • smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak)

  • connectiviteit en comodaliteit

  • duurzaamheid

  • leefbaarheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Schaapsloop

Subregio(s)

Generiek

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Valkenswaard

Partners

Community’s, werkgevers, vervoerbedrijven, vervoerders (TLN/EVO), Provincie Noord-Brabant/BMN, aanbieders mobiliteitsdiensten