002b

Werkgeversaanpak

De Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door middel van een gecoördineerde werkgeversaanpak wordt de dagelijkse mobiliteit van werknemers en goederenvervoer geoptimaliseerd. De maatregelen bestaan uit afspraken die door werkgevers en werknemers met elkaar maken om de omvang van de automobiliteit zoveel mogelijk te beperken. De gemeentelijke overheid faciliteert en initieert initiatieven, onder andere door het aanstellen van een projectleider/communitymanager en het investeren in communicatiemiddelen voor de opstart van het project in 2018. Begeleiding van de uitvoering volgt in 2019 en 2020.

Op vijf economische toplocaties in de regio werken bedrijven en instellingen, campusbeheerders, eigenaren, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in communities van het Brabant Mobiliteit Netwerk (bmn) samen aan een betere en duurzame bereikbaarheid door gedragsbeïnvloeding van werknemers, studenten en bezoekers.

Deze werkgeversaanpak wordt verder uitgebreid naar nieuwe locaties. De verzamelde bedrijventerreinen in de Kempen, samen met de gemeentehuizen en de grote onderwijsinstellingen vormen samen een economische toplocatie in deze aanpak. In dit project start een nieuwe community van verspreid over de Kempen 650 bedrijven. In het project faciliteren we mensgerichte activiteiten van het bedrijfsleven op mobiliteitsgebied.

Doelstelling

  • samenwerken aan mobiliteit

  • smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak)

  • connectiviteit en comodaliteit

  • duurzaamheid

  • leefbaarheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

Nader te bepalen. In ieder geval bedrijven onder KOP, middelbare scholen, recreatieparken en de gemeentehuizen.

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Generiek

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Bladel

Partners

Oirschot, Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Provincie Noord-Brabant (Brabant MobiliteitsNetwerk), Ondernemers (verenigingen)/KOP, Middelbare scholen (Pius X, Rhythovius), Huis van de Brabantse Kempen