001j

Brainport Smart Mobility

ICADI

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

ICADI (International Connected Automated Driving Initiative) is een open partnerschap van AutomotiveNL, NXP, TomTom, TNO, Siemens-TASS en de Technische Universiteit Eindhoven gericht op het delen van extreem grote hoeveelheden data. Daarnaast worden nieuwe technieken rondom zelfrijdend vervoer met deze data getest.

De partners willen met ICADI kennis binnen de regio ontwikkelen en een internationale voorloperspositie behouden op het gebied van data en navigatie voor zelfrijdende voertuigen.

Doelstelling

Kennis ontwikkelen en de internationale voorloperspositie behouden op het gebied van data en navigatie voor zelfrijdende voertuigen.

Kostenraming en dekking

Raming kosten

1.500.000,--

Datum en bron raming

conform opgave projectleiding d.d. 25 september 2019

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

AutomotiveNL, NXP, TomTom, TNO, Siemens-TASS, Technische Universiteit Eindhoven